تکنولوژی و خطوط تولید مجهز چاپ هنر طلایی - افست و متالایز

Honar Talaei Printing COMPLEX

تکـنولـوژی متـالایـز CPM  بــه صـورت کـــامـلا تخصـصی در حـوزه چــــاپ متــالایـز را در اختـیــار داریــم،
سبکی نوین با فرایندی پیشرفته و متفاوت در پروسه چاپ متالایز بر روی انواع کاغذ و مقوا میباشد.
اگـر بخواهیـم تکنولـوژی منحصربه فرد خودرا با دیگر همکـاران مقایسه کنیـم می تـوان به 2 اصل مهـم اشـاره کرد:
1 - مـقـرون بـه صـرفـه بـودن هـزینـه هــای پــایــانی. 2 - کیفـیت بسـیـار بـالا در ایـن نـوع چــاپ.
یکی دیگر از نکات مهمی که می توانیم مثال بزنیم، خروجی چاپ روزانه را می توان به شمارش میلیون تیراژ ثبت نمود.

تکنولوژی متالایزCPM کاملا ساختگی بوده و مشابه دیگری ندارد، به همین دلیل ساخت خطوط تولید ما بیش از2 سال
به طول انجامید تا بتوانیم زیباترین بسته بندی های روز دنیارا در مجموعه ای در میهن عزیزمان ایران به تصویر بکشیم.

The future growth of the business depends heavily on the
MUTUAL BENEFITS of BUSINESS RELATIONSHIP.

چـاپ جعبه های افست معمولی، امکان همزمان سـازی نقره کـوب و طلاکـوب همراه بـا روکش کـردن سلفون در یک
پروسه بدون توقف فراهم شده است.

یعنی در مرحلـه اول از زمان شروع چـاپ بدون وقفه و در مرحلـه دوم نقـره کوب یـا طلاکوب صورت میگیرد و بـاز هم
بدون وقفه در مرحله سوم روکش سلفون انجام می شود، به دور از جابجایی و استهلاک فرم چاپی.
به نوعی می توان گفت یک خط تولید به هم متصل همزمان.
یکی از افتخارات ماست که تنهـا مجموعه ای هستیم که بـا دارا بودن پیشرفته ترین ماشین آلات و داشتن علـم بـالای
چاپ آماده ارائه خدمات هر چه بهتر به شما عزیزان هستیم.

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

تکنولوژی و خطوط تولید چاپ افست و متالایز هنر طلایی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت