واحد طراحی حرفه ای چاپ هنر طلایی - افست و متالایز

Honar Talaei Printing COMPLEX

همانطور که میدانید یکی از کلیدی ترین آیتم ها در بسته بندی، طراحی است.
مجموعه هنر طلایی با داشتن واحد طراحی حرفه ای آشنا به اصول چاپ توانسته نیاز مشتریان را برآورده سازد.
در چاپ جعبه های متالایز، طراحی بسیارحساس بوده و طراح باید تمام اصول حرفه ای چاپ را رعایت کند  زیرا گرافیک
چـاپ متالایز به دلیل تیره و روشن شدن طرح بر روی حجم آینه ای کاغذ و انعکاس نور بسیار مشکل بوده و بـا طراحی
جعبه های معمولی روی کاغذ و مقوای سفید بدون انعکاس نور فرق بسیاری دارد.
در واحد طراحی این مجموعه، طراحان مجرب مـا تمام اصول را مطابق بـا چاپ متالایز رعایت کرده تـا محصولی ارزنده
به شما ارائه شود و در نهایت نـاظران کیفی مجموعه هنر طلایی از ابتدا بر روی کار نظارت داشته تـا از هـرگونه  خطای
احتمالی جلوگیری شود. 

The future growth of the business depends heavily on the
MUTUAL BENEFITS of BUSINESS RELATIONSHIP.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت